จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/149/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
30 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 11:47:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 เม.ย. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7