จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
ชื่อโครงการ :
ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)	
เลขที่สัญญา :
221/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
8 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-18 09:23:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 มี.ค. 2564 นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ