จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขายโสธร
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างสะพาน คสล.ทางหลวงชนบทยโสธร สาย ยส 3018 แยกทางหลวงหมายเลข 292-บ้านโสกน้ำขาว (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขายโสธร 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
11 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางจิตติมา แตงสุวรรณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-17 11:31:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 มี.ค. 2564 นางจิตติมา แตงสุวรรณ