จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
ซื้อมาตรวัดน้ำ Ultrasonic แบบ Full Bore ขนาด ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ เครื่อง
เลขที่สัญญา :
54/2564
วันที่ทำสัญญา :
17 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
17 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-02 16:26:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5