จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนสาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/118/2556
วันที่ทำสัญญา :
12 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
15 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-05 16:32:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 มิ.ย. 2561 น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์