จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/073/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
30 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 ธ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 14:45:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1