จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/160/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
26 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 ส.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 15:24:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2564 นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี