จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหาร มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” จำนวน 208 เครื่อง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
17/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
10 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-10 15:25:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 มี.ค. 2564 นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช