จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ป.11110224242 นางณธิพร เสาวรส ชั่วคราว ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.26/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
10 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-09 17:00:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มี.ค. 2564 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ