จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตรวัดน้ำ (ฝั่งบก) จำนวน 1 เดือน (1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64)
เลขที่สัญญา :
ปพย.38/64
วันที่ทำสัญญา :
25 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-09 10:53:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มี.ค. 2564 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล