จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ส่วนบุคคล เนื่องจากมีท่อประปาเข้าที่ดินส่วนบุคคลบริเวณซอยบ้านไร่สุขบท ซอย 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีแบบเลขที่ 32/64
เลขที่สัญญา :
ปพย.40/64
วันที่ทำสัญญา :
4 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
5 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-09 10:33:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มี.ค. 2564 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล