จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมตู้ dma มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ ของ กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประจำปี 2564
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/49/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
31 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 มิ.ย. 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-30 15:22:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 มี.ค. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน