จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นางพิมรัตน์ สืบคำ ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 8/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
12 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-11 12:13:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มี.ค. 2564 นางนริศรา คุ้มคชสีห์