จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแพร่
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 2 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่
เลขที่สัญญา :
กปภ.พร.6/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
12 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
วัชรีรัตน์ แสงจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-18 16:02:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มี.ค. 2564 วัชรีรัตน์ แสงจันทร์