จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานเชื่อมโยงระบบ SCADA ของโรงกรองน้ำ กม.5 และโรงกรองน้ำบ้านนาทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.21/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
10 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 มิ.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-10 09:11:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มี.ค. 2564 นางเสวียง ชูมณี