จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่กม.280+149 ด้านซ้ายทาง(สะพานแม่น้ำกุยบุรี) ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/153/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
26 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 13:56:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2564 นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ