จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/44/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
16 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-11 11:11:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5