จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417(แยกสนามบิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เร่งด่วน) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/40/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
17 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-10 18:37:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มี.ค. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน