จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
9/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
11 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-15 10:05:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง