จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าการประปาสาขาแม่ฮ่องสอน ถนนปางล้อนิคม - ถนนขุนลุมประพาส ซ.2 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
เลขที่สัญญา :
กปภ.มส.4/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
11 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวสุภาพร คำวัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 15:28:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 มี.ค. 2564 นางสาวสุภาพร คำวัง