จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคุรุมิตร ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/148 /2564
วันที่ทำสัญญา :
19 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
20 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-26 14:11:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2564 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร