จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด ๘๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๒๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๔๐ ม.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (น.นาแก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/28/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
23 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-29 14:21:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7