จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หนองผักหนาม-โครงการพาโน่ มาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.086/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
9 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-12 09:12:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 มี.ค. 2564 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ