จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สถานีผลิตน้ำช้างแรก ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/131/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
9 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-10 11:21:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 มี.ค. 2564 นายเอกรัตน์ กรปรีชา