จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณสถานีผลิตน้ำปลักแรตถึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ตำบลปลักแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/150/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
26 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-26 15:42:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2564 นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ