จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำปากแซง กปภ.สาขาจันทบุรี(ครั้งที่ 2)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/056/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
17 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-25 14:19:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1