จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางเข้าวัดยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/068/2564
วันที่ทำสัญญา :
23 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
29 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 14:50:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1