จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุทัยธานี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์)
เลขที่สัญญา :
2/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
ปาริชาต อ่ำทุ่งพงษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 15:43:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ม.ค. 2564 ปาริชาต อ่ำทุ่งพงษ์