จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณ กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/73/2561
วันที่ทำสัญญา :
7 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
15 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ส.ค. 2561
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-21 11:21:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 มิ.ย. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7