จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/11/2561
วันที่ทำสัญญา :
7 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
7 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-21 11:36:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 มิ.ย. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7