จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา :
-
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 11:01:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ม.ค. 2564 นางสาววศิตา ถนอมสัตย์