จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2561 ส.ช้างแรก (โรงสูบน้ำแรงสูง) ส.ร่อนทอง,ส.สำนักงาน,ส.ทับสะแก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เลขที่สัญญา :
4/2561
วันที่ทำสัญญา :
24 เม.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
25 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 พ.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางนวพรรษ ครามทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-14 13:46:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 พ.ย. 2561 นางนวพรรษ ครามทอง