จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการงานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 มม.ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุยตอน 4 ระหว่าง กม.32+690 ถึง กม.32+729 (ขวาทาง) ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
1/2564
วันที่ทำสัญญา :
7 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 17:12:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ธ.ค. 2563 นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ