จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
ชื่อโครงการ :
ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เลขที่สัญญา :
112/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 16:36:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ธ.ค. 2563 นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ