จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตร Electro Magnatic ขนาด 300 มม. พร้อมตู้ DMA กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.15/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
12 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 09:51:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 ม.ค. 2564 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ