จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีน้ำท่วมขังบริเวณสำนักงาน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาปักธงชัย 5/2564
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
5541033
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:53:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2564 5541033