จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมางานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ บมจ.ธาราศิริแลนด์ บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาชุมพร/12/2564
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 12:42:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2564 นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช