จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บริเวณศูนย์เด็กเล็กวัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เลขที่สัญญา :
3/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 14:53:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง