จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนสาย อจ.3022 แยก ทล.212 – บ้านพุทธอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/16/2564
วันที่ทำสัญญา :
20 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 10:57:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ม.ค. 2564 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ