จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน บริเวณ ถนนสายในไร่-คลองแพน (ซอยบ้านผู้ใหญ่ยอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหัดระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.04/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 14:45:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2564 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์