จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำต้นกำลังดีเซลสำรองกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว รหัสสินทรัพย์ 1773471 และ 1773472
เลขที่สัญญา :
16/64
วันที่ทำสัญญา :
4 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 11:58:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5