จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ น.ส.ภัทราภรณ์ เพียรพิทักษ์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
เลขที่สัญญา :
7/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 09:39:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ม.ค. 2564 นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์