จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.พย.6/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 15:53:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ธ.ค. 2563 หนึ่งฤทัย ใจยา