จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.พย.3/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 15:27:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ม.ค. 2564 หนึ่งฤทัย ใจยา