จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดัน เส้น จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
เลขที่สัญญา :
6/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 15:14:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ม.ค. 2564 นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์