จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากบินทร์บุรี
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านโคกกระท้อน ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.กบ.05/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-09 15:48:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ม.ค. 2564 นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์