จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ - หน่วยป้องกันรักษาไฟป่า ณ ชุมชนสามแยก หมู่ 4 ตำบลร่อน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่สัญญา :
4/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
12 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณวิไล ศิริเวช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 15:21:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ม.ค. 2564 นางสาววรรณวิไล ศิริเวช