จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เลขที่สัญญา :
5/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
12 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณวิไล ศิริเวช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 15:24:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 ม.ค. 2564 นางสาววรรณวิไล ศิริเวช