จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางชนม์ณกานต์ พลูแก้วธนพงษ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการชนม์ณกานต์ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.040/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-07 10:37:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ