จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงห้องทดสอบมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/14/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 16:33:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ม.ค. 2564 กปภ.ข.10